Frumoasa sărbătoare dedicată lucrătorului din domeniul agricol s-a desfăşurat şi în acest an cu succes şi rezultate frumoase cu participarea preşedinteluil raionului Ungheni doamnei Ludmila Guzun, cu a domnilor vicepreşedinţi ai raionului, şefilor secţiilor şi direcţiilor, şi cu participarea agenţilor economici din raionul Ungheni din sfera agricolă.

Anul agricol 2014-2015  nu a fost unul dintre cei mai reuşiţi  din punct de vedere al condiţiilor climaterice, dar au fost obţinute şi rezultate foarte bune la unele culturi separate.

Dacă ar fi să comparăm cu rezultatele obţinute în anii anteriori sigur din cauza secetei sunt mai mici dar totuşi avem rezultate bune cu excepţia culturilor de sfeclă de zahăr şi a soiei care în acest an au generat pierderi.

Rezultatile obţinute la culturile de prima grupă şi anume:

Grîu de toamnă care în acest an a fost recoltat în termeni optimi şi fară incidente de pe o suprafaţă de 9078 ha. s-au obţinut  media de 2,85t/ha.

Agenţii economici care au obţinut cele mai înalte rezultate şi anume :

SRL”Progagroter” conducător d-ul Iurie Vrabie cu 4,5 t/ha

SRL”Udan-Agro” conducător d-ul Vadim Gorincioi cu 4,08 t/ha

SRL”Agrosfera BM” conducător d-ul Buzovoi Andrei cu 4 t/ha

SRL”Cidonia” conducător d-ul Bulgac Ivan cu 3,8 t/ha, şi alţii

Culturile de grupa a doua, floarea soarelui:

SRL „Elansoftagro” conducător d-ul Buzovoi Andrei cu 3 t/ha

SRL „Faunas Vladnic” conducător d-ul Bulgac Vitalie cu 2,7 t/ha

SRL „Faunas-Prim ” conducător d-ul Bulgac Edvard cu 2,7 t/ha

SRL „Uncermol” conducător  d-ul Donic Anatol cu 2,5 t/ha

Sfecla de zahăr de pe suprafaţa de 516 ha.s-a recoltat o medie de 31,5 t/ha cel mai bun rezultat fiind la SRL ”Udan-Agro” conducător d-ul Vadim Gorincioi cu 48 t/ha şi SRL „Viagro” conducător d-ul Vrabie Ion cu 29,7 t/ha.

Porumb boabe am avut însămînţată suprafaţa de 12702 ha şi obţinut o medie de 3,6 t/ha, cu cele mai bune rezultate:

 SRL „Elansoftagro”,

SRL”Agrosfera BM   

SRL „Todisem-VL”.

La legume :

SRL”Progagroter

GŢ „Diaconu Mihail”,

GŢ ”Glodeanu Anatol”,

GŢ ”Petru Vizitiu” ş.a.

Fructe:

SRL ”Fortina Labis”

 GŢ „Diaconu Mihail”

GŢ ”Glodeanu Anatol”

      La capitolul zootehnie  se evidenţiază activitatea cu succes a următorilor agenţi economici:

SRL „Confort”, GŢ „Mutilica Ion” ,SRL „Dant Agro” ,GŢ „Mardari Nicolae”, SRL „Agroemax” , SRL „Nirutean Grup”, GŢ „Gladchii Victor”, GŢ „Ghecianu Viorel”, ş.a.

      Nu putem să nu menţionăm domeniul de procesare şi la acest capitol avem ca exemplu activitatea cu succes a SA”Ricomario”  în domeniul panificaţie şi tot acest domeniu SRL” Estelit-Prim”, SA „Cereale-Prut”, SA” Ungheni-Vin”.

În contextul celor relatate, în numele Consiliului raional Ungheni, a Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, se aduc cele mai sincere felicitări cu ocazia încheierii anului agricol 2014-2015, tuturor agricultorilor din raion dorind multă sănătate, putere, dragoste de muncă şi de pămînt  şi să ne dea Domnul un an agricol care practic a început cu precipitaţii pe măsură şi cît mai reuşit.