Reprezentanții serviciilor publice din raionul Ungheni s-au convocat pe data de 16 martie 2016, în sala de protocol a Consiliului raional Ungheni  în cadrul ședinței Grupului de lucru și a Comitetului Local de Coordonare create în cadrul Proiectului „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor – CRISMAS”.

Întrunirea a avut drept scop implicarea factorilor interesați în procesul de colectare a datelor, informarea membrilor Grupului de lucru și a Comitetului Local de Coordonare a Proiectului CRISMAS privind informația colectată și prioritizarea riscurilor de dezastre care afectează raionul Ungheni.

În cadrul ședinței a fost făcut un raport privind informațiile colectate din primăriile raionului și de la serviciile publice desconcentrate și descentralizate pentru etapa de identificare a riscurilor care afectează raionul Ungheni. Apoi a fost prezentată analiza SWOT a raionului privind riscurile de dezastre, s-au încins discuții privind punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările din exterior care pot afecta raionul Ungheni referitor la riscurile de dezastre. Au fost provocate discuții privind clasificarea și prioritizarea riscurilor care afectează raionul Ungheni și s-a decis asupra structurii raportului privind riscurile de dezastre din raionul Ungheni.

În calitate de invitat special și în calitate de membru al Comitetului Local de Coordonare a Proiectului CRISMAS a participat Ecaterina Menicenco, managerul Proiectului PNUD „Reducerea Riscurilor Climatice și Dezastrelor”, care a oferit consultanță privind principiile și structura raportului final asupra riscurilor de dezastre identificate în raionul Ungheni, în baza experienței utilizate în procesul de elaborare a Strategiei Naționale de Management a Riscurilor Dezastrelor.

„Este îmbucurător faptul că actorii comunitari, primăriile și serviciile publice descentralizate și desconcentrate au înțeles necesitatea implicării în procesul de elaborare a strategiei raionale de management al riscurilor. Or, o politică publică este reușită atunci cînd este elaborată participativ, ” a concluzionat Ludmila GUZUN, președinta raionului Ungheni.

Următoarea ședință de lucru a fost planificată pentru mijlocul lunii aprilie 2016.

Mai multe informații

Website:     www.crismaseurope.eu

E-mail:         community@crismaseurope.eu, lilitincu@yahoo.com