Sub acest generic, la data de 16 aprilie 2016, la inițiativa unui grup de femei voluntare din s. Măgurele, r. Ungheni – s-a făcut reparație în casa și gospodăria D-lui Ștefan Dabija – invalid de gr. I – fostul șef al Căminului Cultural din localitate, al cărui nume îl poartă și astăzi. Doamnele: Coșciug Larisa, Caldare Rodica, Dabija Rodica, Dabija Eleonora, Caldare Anastasia, Ciubuc Victoria, Coșciug Lucia, cît și doamnele Reșetnic Ana și Stratu Elena – cu materialele necesare, cu forțele proprii au văruit, au schimbat tapetele, au vopsit și au spălat, au amenajat interiorul casei și curtea cetățeanului sus numit.

Grupul de femei voluntare din s. Măgurele au dat dovadă de inițiativă și merite deosebite în realizarea scopului propus în ajunul Sfintelor Sărbători de Paști, de a face reparație în locuință și ordine în gospodăria  D-lui Dabija Ștefan Stepan – care este o personalitate aparte pentru locuitorii s. Măgurele, r. Ungheni.