Stimați concetățeni!

Cu prilejul Sărbătorilor Naționale ,,Ziua Independenței” și ,,Limba Noastră”,

Vă adresez din numele Consiliului raional Ungheni

și al meu personal sincere felicitări.

Moldova nu trebuie să rămână doar locul nostru de baştină,

ci din contra să devină plaiul oportunităţilor pentru fiecare din noi.

Să avem încredere în propriile forţe,

spre a făuri un viitor pentru generaţiile următoare.

Să ne păstram tradiţiile şi valorile,

pentru care au luptat strămoşii noştri.

 Vă doresc să aveți parte de pace, sănătate, fericire, bunăstare,

 succese și realizări remarcabile în activitatea zilnică,

iar dragostea faţă de Țara Noastră

să devină impulsul fiecărei acţiuni desfăşurate

 întru prosperare și un viitor fericit!

La Mulți Ani pentru Republica  Moldova și  raionul Ungheni!

 

 

Cu deosebit respect,

Preşedintele raionului Ungheni

Ghenadi MITRIUC