Raionul Ungheni este amplasat geografic în partea central – vestică a Republicii Moldova

și are ca vecini raioanele Nisporeni,Călărași, Telenești, Sîngerei și Fălești.

În partea de vest se mărginește cu râul Prut

care constituie granița dintre România și Republica Moldova,

iar din anul 2007 aceasta este și hotarul cu Uniunea Europeană.

Municipiul Ungheni reprezintă principalul centru cultural și economic

în nord-vestul țării,cu noi perspective de dezvoltare

și este reședința raionului Ungheni.

Datorită poziției sale geografice, municipiul Ungheni este numit

„Poarta de Vest a Republicii Moldova spre Europa”

sau capitala „de Vest” a Republicii Moldova.

Suprafața totală a raionului este de 108,3 mii ha

din care 49,9 mii ha constituie suprafața agricolă,

28,8 mii ha păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră,iar 4,7 mii ha ocupă resursele acvatice.

Relieful raionului Ungheni se caracterizează prin zone de dealuri joase,

văi largi, lunca cursului mijlociu a râului Prut, ce fac parte din podișul Moldovei Centrale.

Populația

Conform datelor recensământului din anul 2014, constituie 117,4 mii locuitori,

densitatea medie a populației pe 1 km² fiind de 108 persoane.

Ponderea populației cu vârstă aptă de muncă constituie 61,8% din total.

Organizarea administrativă

Regiunea Ungheni cuprinde 33 de primării cu 12 sate,

19 comune și 2 orașe (Ungheni și Cornești).

Reședința raionului este mun. Ungheni,

care este situat pe malul Prutului la o distanță de 110 km de mun. Chișinău,

97 km de mun.Bălți și 15 km de mun. Iași, România (pe calea ferată).

Resurse și rezervații naturale

Sol

Principalele tipuri de sol sunt: cernoziomul, soluri de tipuri cenușii, de pădure și calcaros.

Predomină solurile de cernoziom – 75-80 %.

Bonitatea medie a terenurilor agricole după structura solului e de 61 puncte.

Rezervele de humus în stratul de sol au o grosime de peste 1 metru.

Rețeaua hidrologică

Constituie 2706 hectare și este reprezentată, în primul rând de râul Prut,

care străbate raionul pe o lungime de 80,3 km, de 9 afluenți și 132 de iazuri.

Pentru localitățile rurale apele subterane

sunt principala sursă de apă potabilă de uz gospodăresc.

Acestea ies la suprafață prin 6170 de fântâni (70 arteziene) și 67 de izvoare.

Zăcăminte

Pe teritoriul raionului sunt zăcăminte de materiale pentru construcție:

argilele, nisipurile, depunerile de pietriș și prundiș,

care se exploatează prin cariere deschise.

Rezervația Naturală „Plaiul Fagului”

Pentru a conserva și proteja natura și diferitele specii de plante

și animale aflate pe cale de dispariție,

a fost concepută rezervația din codrii satului Rădenii Vechi.

Aceasta impresionează prin abundența și frumusețea peisajelor,

a poienelor fascinante și a lacurilor.

Întregul areal este un adevărat muzeu sub cerul liber.

Aici se întâlnesc peste 77 specii de plante rare,

iar fauna este reprezentată de 200 specii.

Economia raionului

Potențialul economic al raionului Ungheni este complex, remarcându-se,

în mod special, agricultura – sector cu largi rezerve și posibilități,

determinate de calitatea solului, de factorii de climă și resursele umane.

Agricultura este o ramură cu tradiții în raion și activitățile

sunt axate pe cultivarea culturilor cerealiere,

tehnice, legumicole, a fructelor, viței de vie,

creșterea vitelor, a porcinilor și a păsărilor.

Industria de procesare a producției agricole este reprezentată de agenții economici

care prelucrează materia primă în unitățile de morărit,

de panificație și combifuraje, în întreprinderile de producere a mezelurilor,

a conservelor din fructe și legume,

a băuturilor alcoolice și răcoritoare.

O pondere de peste 80 % în industria raionului Ungheni o are pregătirea fibrelor,

filarea, fabricarea de covoare și preșuri.

regiunea-cahul
regiunea-cahul

Tradițională pentru raion este și producerea obiectelor de ceramică.

La Ungheni activează de peste jumătate de secol fabrica de ceramică artistică.

O importanță deosebită în dezvoltarea economică a raionului

o au cele peste 3650 întreprinderi mici și mijlocii,

care se regăsesc în toate ramurile de producție și prestări de servicii.

Sectorul economic al municipiului Ungheni este reprezentat de cca 2438 de agenți economici.

Telecomunicațiile și utilizarea informaționale reprezintă un domeniu care,

din an în an, înregistrează tot mai mari progrese.

Diversitatea și calitatea acestor servicii a crescut considerabil.

Oportunități de afaceri

Oportunitățile de vecinătate cu UE,

infrastructura avantajoasă (intersecția principalelor comunicații de transport auto și feroviar)

potențialul economic, resursele naturale și umane creează regiunii Ungheni

imagine și atractivitate economică prioritară.

Pentru a atrage investiții de capital străin și autohton, raionul oferă multiple avantaje:

 • Sistemul Zonei Economice Libere „Ungheni-Business”
 • Resurse naturale
 • Materii prime ieftine
 • Poziția geografică (la frontieră cu UE)
 • Cadrul legislativ menit să creeze condiții favorabile dezvoltării afacerilor
 • Achiziționarea de drepturi de proprietate industrială și intelectuală.

În raion există multe oportunități de a investi în agricultură, industrie, turism, servicii.
O oportunitate specială de afaceri pentru investitorii străini și autohtoni

o constituie Zona Economică Liberă „Ungheni – Business”,

care acordă un regim preferențial pentru rezidenții săi.

În prezent, aici sunt înregistrați 42 de rezidenți cu diferite genuri de activitate,

numărul angajaților este de peste 3099 persoane.

Volumul total de investiții în ZEL a atins cifra de 91,4 mln.

 

Lanțurile valorice

Foaia de Parcurs reprezintă platforma de inițiere a intervențiilor sistemice

ale Programului ”EU4Moldova: Regiuni cheie”

pentru dinamizarea dezvoltării economice locale în regiunea-țintă Ungheni în perioada 2021-2024

și a fost elaborată de reprezentanții locali ai sectorului privat

în parteneriat cu autoritățile publice locale și Camera de Comerț și Industrie.

 

Foaia de Parcurs a fost realizată prin intermediul unei metodologii inovative

PACA (Participatory Appraisal of Competitive Advantage – evaluarea participativă a avantajelor competitive),

cu ghidarea strategică din partea unui grup de experți internaționali și locali,

care au vizat determinarea ariei economiei micro-regionale funcționale a regiunii-cheie Ungheni.

A fost analizată situația economică a raionului, inclusiv din zona rurală și cea urbană,

evidențiate lanțurile valorice cu toate verigile lor de la obținerea materiei prime

până la comercializarea produsului finit.

În baza acestei analize au fost selectate lanțuri valorice cu potențial economic

în creștere și obținere a valorii adăugate mari, pondere mare în viața social-economică,

cu oportunități de satisfacere a pieței interne și export.

Intervențiile care se conțin în această Foaie de Parcurs țintesc

 

4 lanțuri valorice (turism, căpșuni, mobilă și covoare),

selectate pentru pilotare de către actorii locali, în baza unei analize exhaustive de relevanță,

oportunitate și impact posibil.

Căpșuni

Cultivarea pomușoarelor (în special a căpșunelor) reprezintă la moment una dintre principalele alternative

(pe termen scurs și mediu) de încurajare a diversificării activităților agricole,

cu accent pe creșterea productivității și valorii adăugate în zona rurală.

Promovarea lanțului valoric al căpșunelor se bazează pe existența unor avantaje competitive ale raionului

în ceea ce privește accesul la surse de apă pentru irigare (proximitatea de râul Prut),

inclusiv valorificarea investiției din partea Guvernului SUA (≈$10 mln)

în dezvoltarea sistemului de irigare Blindești-Sculeni-Petrești-Medeleni

cu un potențial de extindere pentru ≈1600 hectare și replicare ulterioară în restul teritoriului raionului.

Turism

Dezvoltarea și promovarea turismului se prezintă la moment ca cea mai de perspectivă direcție

de accelerare a procesului de creare a noilor locuri de muncă

și creșterii veniturilor locuitorilor din zona rurală,

în acest sens existând mai multe premise favorabile,

inclusiv o masă critică de agenți economici și instituții publice motivate

să acționeze colectiv pentru dinamizarea sectorului.

Mai mult, în contextul pandemiei COVID-19,

s-a creat o ”fereastră de oportunitate” pentru promovarea turismului intern,

care urmează a fi valorificată într-o manieră operativă, extensivă și inteligentă.

Mobilă

Producerea mobilei se prezintă ca unul din puținele sectoare industriale,

care a cunoscut o dinamică pozitivă de dezvoltare pe parcursul ultimilor 30 de ani.

Practic, pe fundalul declinului fostelor sectoare tradiționale ale economiei locale,

în raion s-a dezvoltat ”de la zero” și s-a consolidat un min-cluster

de producere a mobilei (atât din lemn masiv, cât și din MDF), inclusiv orientată parțial la export.

Piața mobilei este ascendentă, existând perspective de penetrare a pieței Uniunii Europene.

Ramura are un mare potențial de producere prin diversificarea ofertelor,

design/ului, accesului la creditare și altele.

Covoare

Mun. Ungheni reprezintă unul din principalele centre de producere

a covoarelor de pe continentul european.

Această ramură tradițională a economiei raionului trebuie

în continuare susținută și încurajată,

pentru consolidarea și extinderea lanțului valoric, inclusiv prin încurajarea de noi afaceri conexe.

În acest context, există toate premisele și motivațiile actorilor

pentru deschiderea unei noi fabrici de covoare în mun.

Ungheni în următorii 2-3 ani, urmând deja în următoarele 3-6 luni întreprinse mai multe activități pregătitoare.

Grupurile de Acțiune Locală din Ungheni

În regiunea Ungheni la fel ca în multe alte localități din Moldova

au fost inițiate parteneriate locale instituţionalizate

în care membrii GAL sunt organizaţiile, instituţiile, liderii locali – reprezentanţi

ai sectorului public, antreprenorial și civic,

care împreună gestionează procesele de dezvoltare locală

pentru îmbunătățirea calității vieții în mediul rural.

 • s.Bocani, Fălești
 • s.Burghelea, com.Ișcalău, Fălești
 • s.Bursuceni, Sângerei
 • s.Catranîc, Fălești
 • s.Ciolacu Nou, Fălești
 • s.Ciolacu Vechi, com.Ciolacu Nou, Fălești
 • s.Coșeni, com.Negurenii Vechi, Ungheni
 • s.Doltu, com.Ișcalău, Fălești
 • s.Făgădău, com.Ciolacu Nou, Fălești
 • s.Făleștii Noi, com.Fălestii Noi, Fălești
 • s.Hîrtop, com.Scumpia, Fălești
 • s.Hitrești, com.Sărata Veche, Fălești
 • s.Ișcalău, com.Ișcalău, Fălești
 • s.Măgura Nouă, com.Pietrosu, Fălești
 • s.Măgura, com.Pietrosu, Fălești
 • s.Măgureanca, com.Scumpia, Fălești
 • s.Negurenii Vechi, com.Negurenii Vechi, Ungheni
 • s.Nicolaevca, com.Scumpia, Fălești
 • s.Pietrosu, Fălești
 • s.Pietrosul Nou, com.Fălestii Noi, Fălești
 • s.Pocrovca, com.Ciolacu Nou, Fălești
 • s.Sărata Nouă, com.Sărata Veche, Fălești
 • s.Sărata Veche, com.Sărata Veche, Fălești
 • s.Scumpia, Fălești
 • s.Slobozia-Măgura, com.Bursuceni, Sângerei
 • s.Șoltoaia, com.Ciolacu Nou, Fălești
 • s.Țîghira, com.Negurenii Vechi, Ungheni
 • s.Zăzulenii Vechi, com.Negurenii Vechi, Ungheni

eu4ungheni-regions

Din anul 2021, regiunea Ungheni are propriul brand.

Logo-ul regiunii a fost dezvoltat cu asistența financiară a Uniunii Europene

în cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie.

Logoul regiunii Ungheni reprezintă următoarele simboluri:

 • Onestitatea – preferăm să spunem lucrurilor pe nume, fără să creăm
  așteptări false
 • Vizionarismul – respectăm și păstrăm cu multă grijă trecutul Regiunii,
  însă alegem să privim în viitor pentru a-l construi zi de zi
 • Optimismul – reușim în contextul în care ne aflăm, dar suntem convinși
 • că avem puterea de a schimba lucrurile în mai bine
 • Curajul – avem curajul de a gândi în profunzime și de a explora idei care par imposibile
 • Hărnicia – știm că succesul e posibil prin muncă și suntem mândri să ne fie cunoscută hărnicia
 • Deschiderea – suntem ospitalieri și deschiși pentru fiecare vizitator, dar și pentru oportunități

Noul logo oferă identitate distinctă regiunii Ungheni și îi sporește competitivitatea în atragerea turiștilor,

investițiilor, companiilor noi, sporirea exporturilor,

promovarea pe plan extern şi, nu în ultimul rând, în atragerea de capital uman.

Unde ne conectăm – este sloganul regiunii Ungheni.

El simbolizează punctul de conexiune dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană,

dar şi locul unde te conectezi cu noi oportunități economice,

grație Zonei economice libere, dar și afacerilor transfrontaliere.

El este şi un simbol de conexiune cu trecutul, Regiunea Ungheni fiind bogată în istorii ce merită descoperite,

precum ar fi Marele Drum Comercial Tătăresc în Evul Mediu

sau cunoscutul Pod de Flori dintre România şi Republica Moldova.

Evenimente

Agenda anuală a evenimentelor culturale și sportive de interes turistic

Ianuarie (2)

Festivalul de colinde „Hristos se naște, slăviți-l”
Ianuarie
Activități literar – artistice dedicate aniversărilor de la nașterea poetului Mihai Eminescu
Ianuarie

Martie (1)

Festivalul Național de Muzică „MĂRȚIȘOR”
01-10 martie

Aprilie (1)

Activități cultural – artistice si socio-recreative dedicate Sărbătorilor Pascale
Aprilie – Mai

Mai (7)

Festivalul de cântece şi tradiţii pascale „Hristos a Înviat!”
Mai
Festivalul-Concurs al elevilor din instituțiile de învățământ extrașcolar „Înflorit-au castanii”
Mai
Sărbătoarea Fagului
27 – 30 mai
Concursul raional „Businessmanul Anului”
Mai
Activități culturale ,,Vara în parc”
Joi seara, lunile mai – august
Concurs pentru copii „ Petale muzicale” ediția a III-a
Mai – Iunie

Iunie (3)

Sărbătoarea Portului Popular
Iunie
Festival Transfrontalier de muzică folk „UnFolk”
Iunie
Popas folcloric „Acasă la Andrei Tamazlîcaru”
Iunie

Iulie (1)

Sărbătoarea ,,Sânziene Unghenene”
7 iulie

August (2)

Festivalul naţional de muzică şi dans „Hora de la Prut”
27 august
Zilele Municipiului Ungheni
27 – 30 august

Septembrie (1)

Festivalul recoltei, vinului și promovării tradițiilor naționale
Septembrie – octombrie

Octombrie (1)

Activități cultural-artistice dedicate aniversărilor de la nașterea Reginei Maria- principesa de coroană
și a II-a Regină a României
„Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri”.
Octombrie

Noiembrie (1)

Atelier master – class de confecționare a măștilor tradiționale de iarnă
Noiembrie – decembrie

Decembrie (1)

Activități dedicate sărbătorilor de iarnă
19 – 31 Decembrie

Turism

Lista obiectivelor turistice din raionul Ungheni

Rezervații și monumente naturale

 • Rezervația naturală „Plaiul Fagului”, s. Rădenii Vechi

Muzee

 • Muzeul de Istorie și Etnografie Ungheni (istoria locurilor, tradiții, artă populară, artă contemporană)
 • Muzeul comunei Pîrlița (tradiții, artă populară)
 • Muzeul Tehnicii Agricole
 • Muzeul de Istorie și Etnografie din Sculeni

Biserici

 • Biserica „Sf. Alexandru Nevski”, or. Ungheni
 • Biserica „Sf. Ierarh Nicolae”, Ungheni
 • Mănăstirea „Sf. Gheorghe”, Ungheni

Monumente
cultural – istorice

 • Monumentul kneazului Potiomkin, s. Rădenii Vechi

Zone și centre de agrement

 • Podul proiectat de Gustave Eiffel
 • Tabăra de Sculptură Ungheni
 • Troița Martirilor Neamului
 • Aleea castanilor Ungheni

Fabrici

 • Fabrica de ceramică Ungheni (tradiția olăritului)
 • Fabrica de covoare Ungheni (arta țesutului covorului modern)

Oameni remarcabili

Faceți cunoștință cu oamenii din regiunea Ungheni cu care ne mândrim