Joi, 24 septembrie curent, a avut loc Şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ungheni.

La şedinţă au participat şefii direcţiilor, secţiilor, serviciilor din subordinea Consiliului raional.

S-au înregistrat şi au fost prezenţi 34 de consilieri raionali din 35. Preşedintele şedinţei a fost desemnat dl Haralampie Chirilov, consilier raional                                                                                      

          În cadrul şedinţei extraordinare au fost propuse pentru adoptare 13 chestiuni de pe ordinea de zi.

       Printre chestiunile adoptate se numără, Decizia cu privire la alocarea mijloacelor financiare, raportor Tatiana Struc, şef Direcţie finanţe, cu privire la funcţionarea şi modernizarea pieţelor agroalimentare din raion, raportor Ludmila Ursatiev, şef Secţie economie şi reforme.

      În cadrul şedinţei s-a dat citire Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 4072, cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Ungheni. Astfel mandatele de consilier în Consiliul raional Ungheni deţinute de dna Ludmila Guzun, dl Petru Gherasimov (PDM), au fost atribuite dnei Natalia Iepuraş, Lucia Bulgaru-Mironiuc; mandatul deţinut de dl Brînză Alexandru (PL) a fost atribui dlui Chirică Alexandru; mandatul deţinut de Lacusta Serghei (PCRM) a fost atribui dnei Chirilov Iulia. Felicitări domnilor consilieri.

Deciziile adoptate  în cadrul şedinţei extraordinare vor fi publicate pe saitul oficial al Consiliului raional Ungheni.