Congresul Autorităţilor Locale din Moldova a organizat astăzi, 20 august curent şedinţa Asociaţiei Primarilor Raionului Ungheni la primăria oraşului Ungheni.

Directorul executiv  CALM, domnul  Viorel Furdui, prezent la şedinţă, a salutat prezenţa primarilor din sală, urînd de altfel succes celor 13 primari noi aleşi şi celor 20 realeşi în urma alegerilor locale din 14 iunie 2015.

Conform ordinii de zi, s-a prezentat informaţia privind situaţia actuală în APL şi necesitatea consolidării sectorului asociativ al APL.

În cadrul respectivei şedinţe s-a ales conducerea asociaţiei teritoriale a autorităţilor locale Ungheni, filiala CALM, după cum urmează:

Preşedinte: Ana DICUSAR, primarul s. Cetireni

Vicepreşedinţi: Alexandru AMBROS, primarul or. Ungheni

                             Filip PETRICIUC: Primarul com. Buciumeni

                             Vasiel BODRUG: primarul com. HÎRCEŞTI

Secretar: Valentina GROSU: primarul com Mănoileşti

Preşedintele raionului Ungheni, doamna Ludmila GUZUN, a salutat de altfel prezenţa primarilor, menţionînd că pentrua a tinge rezultatele dorite pentru raion şi localităţile raionului este nevoie d emultă muncă, şi anume muncă în echipă. Asociaţia respectivă are menirea de a consolida forţele primarilor, de a motiva conlucrarea APL I şi APL II, ceea ce presupune nucleul performanţelor aşteptate.