Colegiul consultativ din cadrul raionului Ungheni s-a convocat în această dimineață, 29 februarie, cu referire la următoarele aspecte:

1. Prevederile Hotărârii Guvernului nr.864 din 17.08.2005 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus.
A raportat: Pavel Vartic, comandant Centrul Militar teritorial Ungheni.
2. Indemnizații fără bariere.
A raportat: Vitalie Sprîncean, șef CTAS Ungheni.

Conform ordinii de zi au fost examinate notele informative:

– Notă informativă (CTAS)

– Nota informativă (Centru militar)

Pe parcursul ședinței participanții au venit cu întrebări și propuneri în contextul subiectelor expuse.