Astăzi, 17 iunie 2020, în sala de conferințe a Consiliului raional Ungheni,  Direcția Educație  a desfășurat ședința Comisiei de atestare  cu următoarea ordine de zi:

  1. Atestarea cadrelor didactice pentru conferirea și confirmarea gradului didactic II.
  2. Analiza activității cadrelor didactice solicitante de conferire a gradului didactic II.

Astfel, li s-a  conferit gradul didactic II la  34 de cadre didactice și confirmat –la 91 de cadre didactice.

Totodată , informăm,  că în anul de studii 2019-2020 li s-a  conferit:

– gradul managerial II- la 9 manageri

și li s-a confirmat:

– gradul managerial II- la 3 manageri.

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului