În această dimineață s-a întrunit Comisia de monitorizare a contractului Parteneriatului Public – Privat (PPP) Prestarea serviciilor de furnizare a energiei termice din biomasă prin dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă din raionul Ungheni.

În ordinea de zi au fost expuse și analizate următoarele aspecte:

1. Cu privire la rezultatele contractului PPP Prestarea serviciilor de furnizare a energiei termice din biomasă;

2. Cu privire la crearea condițiilor necesare pentru prestarea serviciilor de livrarea a termoenergiei la instituțiile publice preselectate.

Autor: Casian Ilinca, specialist principal, Aparatul președintelui raionului