Astăzi, 10 decembrie, în sala de protocol a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ședința Comisiei pentru protecția persoanelor aflate în situații de risc cu privire la examinarea Rapoartelor de evaluare a situației familiei/persoanei defavorizate și eliberarea avizului pentru acordarea/neacordarea suportului monetar din Serviciul social de suport monetar adresat familiilor /persoanelor defavorizate.