Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului Ungheni s-a convocat astăzi, 29 august în ședință, cu privire la situația creată urmare incendiului la depozitul din satul Pîrlița.

Raportor: Sergiu Postolachi, șef interimar al Direcției Situații Excepționale mun. Ungheni

Îп temeiul Legii nr.436-XVI DIN 28. 12.2006 privind administrația publică locală;

Urmаrе informației prezentate și рrорuпеrilоr parvenite, Comisia a decis – Decizia Nr.13E din 29 august 2022

 

Autor: Casian Ilinca, specialist principal, Aparatul președintelui raionului