În această dimineață Comisia pentru situaţii Excepţionale a raionului Ungheni s-a întrunit în ședință.

Ședința a fost prezidată de președintele raionului, dnul Ghenadi MITRIUC, iar necesitatea întrunirii acesteia a fost determinată de solicitările expuse în ordinea de zi.

Consultă ordinea de zi:

1. Cu privire la situația în domeniul prevenirii incendiilor pe teritoriul raionului Ungheni în anul 2022.

  Raportor: Reprezentantul Agenției pentru Supraveghere Tehnică

2. Minimalizarea riscurilor de producere a incendiilor și cazurilor de intoxicare cu produse ale arderii în fondul locativ în perioada rece a anului 2022-2023.

Raportor: Sergiu Postolachi, șef interimar al Direcției Situații Excepționale mun. Ungheni

3. Pregătirea tehnicii de deszăpezire din cadrul APL a raionului Ungheni.

Raportor: Sergiu Postolachi, șef interimar al Direcției Situații Excepționale mun. Ungheni

Deciziile:

14 E 1

14 E 2

14 E 3

 

 

 

Autor: Ilinca Casian, specialist principal, Aparatul președintelui raionului