Astăzi, 27 ianuarie 2021 ora 10:00 în sala de ședințe a Consiliul raional Ungheni s-a desfășurat ședința Comisiei raionale pentru situații excepționale.

Ședința a fost prezidată de dnl Ghenadi MITRIUC, președintele raionului, președintele Comisiei pentru situații excepționale.

Ordinea de zi a ședinței a inclus următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la concretizarea componenței și repartizarea obligațiunilor de serviciu a membrilor comisiei, ordinea de înștiințare a membrilor CSE, ordinea aducerii în stare de pregătire a organelor de conducere a Protecției Civile.

Raportor: Sergiu Postolachi, șef Direcție situații excepționale mun.Ungheni

  1. Cu privire la studierea Planului de activitate a CSE pentru anul 2021;

Raportor: Sergiu Postolachi, șef Direcție situații excepționale mun.Ungheni

     3. Cu privire la demersul Primăriei municipiului Ungheni nr.75-02/1-37 din 21.01.2021.

Raportor: Ion Galușca, viceprimar mun.Ungheni.

 

 

Decizia Nr.1/3 

 

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului