Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului Ungheni s-a convocat astăzi, 26 ianuarie în ședință, cu privire la următoarele aspecte:

  1. Cu privire la ordinea de înştiinţare şi adunare a Comisiei pentru situaţii excepţionale a raionului Ungheni și obligațiunile membrilor Comisiei.

Raportor: Sergiu Postolachi, şef Direcţie situaţii excepţionale mun. Ungheni

  1. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Comisiei pentru situaţii excepţionale a raionului Ungheni pentru anul 2024.

Raportor: Octavian Rusu, specialist principal Secția administrație publică

  1. Cu privire la modul acordării mijloacelor din Fondurile locale de rezervă în caz de situații excepționale.

Raportor: Sergiu Postolachi, şef Direcţie situaţii excepţionale mun. Ungheni

  1. Cu privire la demersul primarului satului Cetireni nr.77 din 01.12.2023.

Raportor: Teodor Gorincioi, primar satul Cetireni

  1. Cu privire la demersul primarului comunei Măcărești nr.5 din 18.01.2024.

Raportor: Sergiu Manciu, primar comuna Măcărești.

 

Consultă Deciziile Comisiei