Miercuri, pe 29.06.2016, în sala de ședințe a Consiliului raional s-au întrunit membrii  Comisiei raionale pentru situații excepționale. În cadrul ședinței s-au discutat măsurile întreprinse pentru protejarea imobilelor care au avut de suferit în urma calamității naturale din 18.06.2016.

Șeful Direcției situații excepționale, Oleg Blișceac, a prezentat o informație succintă privind  rezultatele evaluării pagubelor.  În cele 10 localități afectate de ploaia torențială cu grindină, au fost repartizate 42981 foi de ardezie și 464 bucăți de spumigen. Reponsabili pentru repartizare sînt Comisiile locale pentru situații excepționale. Instituțiile publice au primit 100% din necesarul de foi de ardezie, iar cetățenii păgubiți – 50% din necesar. Din rezerva existentă de foi de ardezie se vor acorda ajutoare familiilor social- vulnerabile.

În ceea ce privește deșeurile de foi de ardezie, s-a decis că acestea vor fi înhumate într-un  spațiu  special amenajat, identificat de către colaboratorii Direcției situații excepționale,  de comun acord cu Inspecția ecologică. Responsabili de colectarea și depozitarea deșeurilor  sînt  primarii localităților afectate.

            A fost  examinat cazul de electrocutare a  5 bovine din satul Bumbăta. S-a decis de a acorda proprietarilor de bovine  un suport material în sumă de 5 mii  lei, la prezentarea actelor de procurare a bovinelor.

Potrivit informațiilor, în rezultatul ploilor abundente din 28.06.2016, cel mai mult au avut de suferit or. Cornești și s. Romanovca: beciuri inundate, drumuri și fîntîni înămolite.  S-a decis că o autospecială va pompa apele acumulate din fîntînile compromise, iar  primarii localităților  vor  întreprinde măsuri în vederea curățirii canalelor de scurgere și evacuării apelor.

În localitățile Bușila și Chirileni șuvoiele de apă  au distrus din drumurile locale. A fost solicitată includerea localității Chirileni  în planul de reparație a drumurilor.