Astăzi, în sala de protocol a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ședința Comisiei privind protecția adultului în situație de risc. În ordinea de zi au fost incluse următoarele chestiuni: cu privire la plasamentul beneficiarilor în Centrul pentru persoane adulte și vârstnice „Sfântul Vasile cel Mare”, cu privire la plasamentul în serviciul social ”Plasament familial pentru adulți” și cu privire la încadrarea în servicii de zi la „Centrul de reabilitare și reintegrare a bătrânilor din  Ungheni”.