Astăzi, 30 decembrie, în sala de protocol a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat  ședința Comisiei privind protecția adultului în situație de risc cu privire la plasamentul beneficiarilor în Centrul pentru persoane adulte și vârstnice „Sfântul Vasile cel Mare” și la prelungirea plasamentului unor  beneficiari.