Astăzi, 08 septembrie 2020, vicepreședintele raionului dl Vasile Lupu a participat la  ședința Comisiei privind protecția adultului în situație de risc social desfășurată  în sala de conferințe a Consiliului raional Ungheni.

Ordinea de zi a inclus 2 chestiuni:

1.Cu privire la plasamentul beneficiarilor în Centrul pentru persoane adulte și vârstnice „Sfântul Vasile cel Mare”.

Raportori: Curicheru Victoria, asistent social comunitar

Dereniov Natalia, asistent social comunitar

Șuletea Angela, asistent social comunitar

Stratulat Irina, asistent social comunitar

Vetrici Olga, asistent social comunitar

2.Cu privire la prelungirea palsamentuui beneficiarilor în Centrul pentru persoane adulte și vârstnice „Sfântul Vasile cel Mare”.

Raportor : Leucă Nicolae, manager Centru

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului