În sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni se desfășoară ședința Comisiei privind protecția adultului în situație de risc social, cu privire la plasamentul persoanelor vulnerabile în servicii sociale.

Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la plasamentul benefeciarilor în Centrul pentru persoane adulte și vîrstnice ,,Sfîntul Vasile cel Mare”,
  2. Cu privire la prelungirea plasamentului benefeciarilor în Centrul pentru persoane adulte și vîrstnice ,,Sfîntul Vasile cel Mare”,
  3. Cu privire la încadrarea benefeciarilor în serviciul social ,,Plasament familial pentru adulți și angajarea asistenților familiali,
  4. Cu privire la acordarea sau sistarea serviciilor de zi, în legătură cu pandemia.

 

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului