Astăzi, 17 decembrie 2020, vicepreședintele raionului dl Vasile Lupu a participat la ședința Comisiei privind protecția adultului în situație de risc social.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost  incluse următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la plasamentul beneficiarilor în Centrul pentru persoane adulte și vîrstnice ,,Sfîntul Vasile cel Mare”.

Raportori: Grosu Valentina, asistent social comunitar, com. Mănoilești

Rîbcic Ina, asistent social comunitar, com. Zagarancea

  1. Cu privire la încadrarea beneficiarilor în serviciul social ,,Plasament familial pentru adulți și angajarea asistenților familiali.

Raportor: Gaitur Galina, asistent social comunitar, com.Costuleni

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului