La 02.03. 2021 Comisia  raională extraordinară de sănătate publică s-a întrunit în ședință online cu privire la Hotărârea nr.3/1 din 02.03.2021 ,,Cu privire la implementarea Planului național de imnunizare anti-Covid-19.

Decizia CSE

ANEXĂ

 

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului