În această dimineață, în cadrul Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate, cu privire la revizuirea plasamentului copiilor în Serviciul social Asistență parentală profesionistă.

În ordinea de zi au fost expuse următoarele subiecte:

– Serviciul Asistență parentală profesionistă, aprobarea plasamentelor;

– Cu privire la plățile din cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii din cadrul Memorandumului MMPS și UNICEF;

– Cu privire la plățile din cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii din cadrul proiectului ,,Acțiuni de calitate pentru familii reziliente”;

– Referirea cazurilor CREDO.

Autor: Ilinca Casian, specialist principal, Aparatul președintelui raionului