Astăzi, 25 august 2020 s-a desfășurat  ședința Comisiei raionale pentru protecția persoanelor aflate în situații de dificultate din raionul Ungheni  cu privire la examinarea Rapoartelor de  evaluare a situației  familiei/persoanei  defavorizate  și eliberarea  avizului pentru acordarea / neacordarea suportului monetar din  Serviciul  social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate.

În cadrul ședinței au fost analizate 21 de cazuri.

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului