În data de 28.06.2019, în sala de protocol  a Consiliului raional Ungheni s- a desfășurat Comisia specială pentru acordarea indemnizației unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni pe raionul Ungheni cu referire la executarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.836 din 13 septembrie 2010, reexaminarea dosarelor solicitanților de indemnizații unice și luarea deciziei privind acordarea sau neacordarea indemnizației unice solicitanților și termenii legali privind refuzul acordării acesteea.