Astăzi, 07 noiembrie s-a desfășurat ședința comună de lucru a președintelui raionului cu şefii serviciilor publice desconcentrate și descentralizate, primarii unităților administrativ-teritoriale și șefii instituțiilor din raion.

În debutul ședinței, dnl Ghenadi MITRIUC, președintele raionului a solicitat raport succint despre situația actuală în domeniu șefilor serviciilor reprezentative din raion.

Agenda ședinței a inclus următoarele subiecte:

1. Cu privire la măsurile întreprinse pentru pregătirea complexului social – economic al raionului pentru activitate în perioada de toamnă – iarnă 2023 – 2024;

A informat – Corneliu Ambroci, specialist al Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri.

2. Cu privire la realizarea Planului de acțiuni pentru asigurarea populației cu lemne de foc pentru perioada rece a anului 2023-2024;

A informat – Ion Ciocan, director al Întreprinderii pentru silvicultură Silva – Centru Ungheni.

3. Cu privire la rezultatele anului agricol 2023 și măsurile de pregătire a terenului pentru anul agricol 2024;

A informat – Viorel Scutaru, șef al Direcţiei agricultură şi alimentaţie.

Autor: Ilinca Casian, specialist principal, Aparatul președintelui raionului