Pe data de 05.07.2016 a avut loc ședința comună  de lucru a președintelui raionului și a Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu șefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii orașelor, comunelor, satelor și funcționarii publici din aparatul președintelui raionului.

Principalele chestiuni din ordinea de zi:

1)    Cu privire la activitatea Fondului local de susțunere a populației, raportor Alexandru Brînză, vicepreședintele raionului, președinte al Consiliului de administrare a fondului raional;

2)    Cu privire la rezultatele verificării tehnicii agricole, raportor Cepoi Gheorghe, inginer-inspector Inspectoratul de stat pentru supraveghere tehnică ”Intehagro” Ungheni.

La început de ședință  președinta raionului, Ludmila Guzun, a vorbit despre situația complicată de după calamitatea din 18 iunie și 3 iulie în localitățile afectate de ploaie și grindină. ”Există o rezervă de 53 mii lei din Fondului local de susțunere a populației, din care vor fi ajutate familiile afectate, dar pe motiv că cetățenii nu sînt informați corespunzător, vin și depun cererile de ajutor material în mod personal. Cererile trebuie să fie examinate în cadrul Comisiilor locale pentru situații excepționale  și, apoi, în baza procesului verbal, să se intervină pe lîngă instituțiile  competente”, a subliniat președinta.

Ion Harea, reprezentantul guvernului în teritoriu, a îndemnat primarii să analizeze fiecare situație  în prezența unei comisii, pentru o mai bună transparență a procesului decizional de acordare a ajutoarelor și, nu în ultimul rînd, pentru evitarea ulterioară  a neclaritățiilor în ceea ce privește utilizarea banilor publici.

În raportul său privind activitatea Fondului local de susțunere a populației, Alexandru Brînză, președinte al Consiliului de administrare a fondului raional, a vorbit despre planificarea și alocarea  transferurilor de la Fondul republican. Acestea se efectueaza în baza deciziei Consiliului de administrație al Fondului republican, reieșind din disponibilul mijloacelor, numărul beneficiarilor  de plăți sociale din fiecare unitate administrativ-teritorială.

Pentru anul 2016 Fondul republican a planificat să transfere către fondul local Ungheni  mijloace financiare în cuantumul de 3205,6 mii lei, dintre care :

-pentru acordarea ajutoarelor materiale unice cu destinație specială pentru anumite categorii de persoane – 1951,2 mii lei;

-pentru acordarea curentă a susținerii materiale a solicitanților – subvenții în sumă de 1254,4 mii lei , suma fiind distribuită proporțional primăriilor raionului după numărul populației și aprobată în ședința Consiliului de administrație din 20.01.2016. Au fost expediate circulare în fiecare primărie, indicîndu-se sumele trimestriale pentru satisfacerea cererilor de ajutor material și criteriile de selectare a titularilor de ajutor material.

Pe parcursul primului simestru al anului 2016, din fondul local au beneficiat de ajutoare materiale 1852 persoane, în sumă de 1510,3 mii lei.

Despre rezultatele verificării tehnicii agricole, a vorbit Cepoi Gheorghe, inginer-inspector Inspectoratul de stat pentru supraveghere tehnică ”Intehagro” Ungheni. Din spusele acestuia, la moment, în raion se află la evidență 1102 Tractoare, 663 remorci și 52 combine. Este în plină desfășurare revizuirea tehnică a mașinilor implicate în campania de recoltare a culturilor cerealiere  și atestarea mecanizatorilor. Bucură faptul că în proprietatea agenților economici din raion se află  combine noi de  tip european.

Campania de recoltare a cerealelor este în plină desfășurare. La dispoziția președintei raionului a fost creat un grup de lucru alcătuit din reprezentanții Direcției agricultură, Inspectoratului de stat pentru supraveghere tehnică, Direcției situații excepționale și  Protecției ecologice. Aceștia s-au deplasat în teritoriu  pentru a inspecta depozitele, tehnica de recoltare și măsurile luate împotriva incendiilor.

”Au fost deja colectate 598 ha de orz de toamnă și 800 ha de grîu de toamnă. Estimativ, anul acesta, vom obține o cantitate mai mare de  cereale față de anii precedenţi, dar încă nu ne putem pronunța în privința calității roadei. La moment, doar condițiile climaterice ar putea împiedica buna desfășurare a campaniei de recoltare”, a subliniat Scutaru Viorel, șeful Direcției agricultură și alimentație.