Astăzi, 04 iunie s-a desfășurat ședința comună de lucru a președintelui raionului şi a şefului adjunct a Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefi ai serviciilor publice desconcentrate și descentralizate, primarii unităților administrativ-teritoriale și șefi ai instituțiilor din raion.

În debutul ședinței, dnl Dionisie Ternovschi, președintele raionului a solicitat raport succint despre situația actuală în domeniu șefilor serviciilor reprezentative din raion.

Agenda ședinței a inclus următoarele subiecte:

 1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2024 (Consultă – Nota informativă);

 2. Cu privire la măsurile de prevenire a înecurilor în perioada estivală 2024, întreprinse de Direcția situații excepționale municipiul Ungheni (Consultă – Nota informativă).

Pe parcursul ședinței participanții au venit cu întrebări și propuneri în contextul subiectelor expuse.