În cadrul Consiliului raional Ungheni, astăzi 02 iulie a avut loc ședinţa comună de lucru a președintelui raionului și a șefului adjunct al Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, cu şefi ai serviciilor publice desconcentrate și descentralizate, primarii unităților administrativ-teritoriale și șefi ai instituțiilor din raion.

În debutul ședinței, dl Dionisie Ternovschi, președintele raionului a solicitat raport succint despre situația actuală în domeniu șefilor serviciilor reprezentative din raion.

În ordinea de zi a ședinței au fost expuse și raportate următoarele subiecte:

  1. Cu privire la starea tehnico-materială a instituțiilor medicale din raion.

  2. Cu privire la asigurarea protecției copiilor în situații de risc în perioada 2023-2024.

  3. Cu privire la rezultatele activității Comisiei pentru efectuarea reviziei tehnice, de testare și înmatriculare a tehnicii supuse supravegherii de către Inspectoratul de Stat Intehagro.

Pe parcursul ședinței participanții au venit cu întrebări și propuneri în contextul subiectelor expuse.

Notele informative expuse la ședință le puteți accesa – 1) Notă informativă cu privire la starea tehnico-materială a instituțiilor medicale din raionul Ungheni;  2) Nota informativă cu privire la asigurarea protecției copiilor în situații de risc în perioada 2023-2024; 3) Nota informativă cu privire la rezultatele verificării tehnicii agricole în anul 2024.