Astăzi, 02 octombrie, în sala de şedinţe a Consiliului raional s-a desfăşurat şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului.

Conform ordinii de zi au fost expuse următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la măsurile întreprinse pentru pregătirea complexului social – economic al raionului pentru activitate în perioada de toamnă – iarnă, 2018 – 2019;
  2. Cu privire la rezultatele desfășurării procedurilor de achiziție a produselor alimentare pentru instituțiile de învățământ.