În această dimineață, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni, a avut loc ședinţa comună de lucru a președintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu șefi ai serviciilor publice desconcentrate și descentralizate (selectiv), primarii unităților administrativ-teritoriale și șefi ai instituțiilor din raion.

Înainte de a trece la ordinea de zi președintele raionului, Ghenadi MITRIUC a solicitat raport succint despre situația actuală următoarelor servicii:

  1. Talmaci Sergiu – șef Secție Controlul bolilor transmisibile și managementul urgențelor de sănătate public;
  2. Popovici Vladimir – director interimar al Instituției Medicale Sanitară Publică Spitalul Raional Ungheni;
  3. Lilia Scurtu – șef IMSP Centrul de sănătate Ungheni;
  4. Gavrilița Victor – șef al Inspectoratului de Poliție a raionului Ungheni,
  5. Postolachi Sergiu – șef al Direcției situații excepționale.

În cadrul ședinței au fost examinate următoarele subiecte:

  1. Cu privire la măsurile întreprinse în vederea protecției resurselor acvatice în anul 2020;
  2. Cu privire la nivelul de realizare a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a poliției pentru anii 2016-2020;
  3. Cu privire la desfășurarea lucrărilor agricole de primăvară.

 Președintele a mulțumit participanților pentru atenție, pentru întrebările și propunerile expuse în contextul subiectelor raportate, dorindu-le și în continuare o colaborare reușită.

 

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului