Tradițional, la început de lună se desfășoară ședinţa comună de lucru a președintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefi ai serviciilor publice desconcentrate și descentralizate, primarii unităților administrativ-teritoriale și șefi ai instituțiilor din raion, astfel, astăzi 02 mai s-au întrunit în ședință toate serviciile menționate.

În debutul ședinței, dnl Vasile LUPU, vicepreședintele raionului a a solicitat raport succint despre situația actuală în domeniu șefilor serviciilor reprezentative din raion.

În ordinea de zi a ședinței au fost expuse și raportate următoarele subiecte:

1. Cu privire la  măsurile realizate de Agenția teritorială Vest în scopul asigurării categoriilor de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă;

A informat:  Anatolie Vetrici, șef al Secției relații cu prestatorii în cadrul Agenției teritoriale Vest a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

2. Cu privire la evaluarea rezultatelor Campaniei de însămânțare a culturilor de primăvară. Situația culturilor de toamnă;

A informat:  Viorel Scutaru, șef al Direcției agricultură și alimentație.

Pe parcursul ședinței participanții au venit cu întrebări și propuneri în contextul subiectelor expuse.

 

Autor: Ilinca Casian, specialist principal, Aparatul președintelui raionului