Tradițional, la început de lună se desfășoară ședinţa comună de lucru a președintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefi ai serviciilor publice desconcentrate și descentralizate, primarii unităților administrativ-teritoriale și șefi ai instituțiilor din raion, astfel, astăzi 06 iunie s-au întrunit în ședință toate serviciile menționate.
În debutul ședinței, dnl Vasile LUPU, vicepreședintele raionului a a solicitat raport succint despre situația actuală în domeniu șefilor serviciilor reprezentative din raion.
În ordinea de zi a ședinței au fost expuse și raportate următoarele subiecte:
1. Cu privire la executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022 în raionul Ungheni și implementarea reformelor din domeniu;
A informat: Vitalie Sprîncean, șef al Direcției generale Casa teritorială de asigurări sociale Ungheni.
2. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2023;
A informat: Iulia Pancu, șefă a Direcției educație a Consiliului raional Ungheni
Pe parcursul ședinței participanții au venit cu întrebări și propuneri în contextul subiectelor expuse.
Autor: Ilinca Casian, specialist principal, Aparatul președintelui raionului