În sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni astăzi, 03 decembrie 2019 s-a desfășurat ședința comună de lucru a președintelui raionului și a șefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei  de Stat cu șefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii comunelor, satelor și funcționarii publici din Aparatul președintelui raionului.

În ordinea de zi au fost incluse chestiuni cu privire la activitatea Centrului raional de resurse pentru educația incluzivă Ungheni și cu privire la starea tehnică și dotarea căminelor culturale și a caselor de cultură din raion.Totodată au fost prezentate note informative cu privire la activitățile curente din cadrul diferitor servicii.