Astăzi, 04 februarie 2020, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ședința comună de lucru a președintelui raionului și a șefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei  de Stat cu șefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii orașelor, comunelor, satelor și funcționarii publici din Aparatul președintelui raionului.

În debutul ședinței, președintele raionului Ghenadi MITRIUC a solicitat ca reprezentanții din domeniul medicinei să informeze despre măsurile care au fost întreprinse și acțiunile de prevenire planificate pentru identificarea și tratarea persoanelor infectate cu gripa/virusul care persistă în municipiu și în raion.

În context, reprezentanții tuturor serviciilor au raportat despre situația actuală din domeniul pe care îl reprezintă.

În ordinea de zi au fost incluse următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la alimentarea cu gaze naturale a populației din raionul Ungheni: probleme și perspective;

2. Cu privire la nivelul de realizare a Programului privind repartizarea mijloacelor Fondului rutier pe anul 2019 pentru întreținerea și reparația drumurilor publice locale ale raionului Ungheni.