Astăzi, 6 martie, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, s-a desfășurat ședinţa comună de lucru a preşedintelui raionului și a șefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu șefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii orașelor, comunelor, satelor și funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului.

Conform agendei s-au discutat următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la eliberarea actelor de identitate și evidența populației raionului Ungheni pe parcursul anului 2017: modificări, dificultăți și perspective;
  2. Cu privire la realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei raionale pentru tineret pentru anii 2013-2017.