La data de 1 noiembrie 2016, curent, a avut loc Şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului  Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din aparatul preşedintelui raionului.

În raportul Cu privire la nivelul de pregătire  a complexului social-economic al raionului pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2016-2017, Alexandru Brînză, vicepreşedintele raionului, a vorbit celor prezenţi despre pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru sezonul de iarnă, contractarea agentului termic, situaţia privind revizia tehnică a reţelelor termice ş.a.

Valeriu Calmaţui, director al SA ”RED – Nord” a informat că în scopul aprovizionării eficiente cu curent electric s-au efectuat lucrări de reparaţie a reţelelor electrice în valoare de aproximativ 9 mln lei. SRL ”Ungheni-Gaz” este pregătită  pentru activitatea în sezonul rece 2016-2017, a informat Sergiu Caţer, directorul adjunct al instituţiei.

Preşedinta raionului, Ludmila Guzun, a atenţionat că în condiţiile schimbărilor climaterice trebuie să punem accent pe optimizarea consumului energetic şi eficientizarea cheltuielilor.

În ceea ce priveşte dotarea  cu tehnică rutieră şi utilaj  pentru deszăpezire a SA ”Drumuri Ungheni”, s-a  menţionat că în anul precedent s-a contractat tehnică de deszăpezire de la agenţi economici pentru sectoarele mai complicate  din zonele Corneşti şi Petreşti. La moment se discută despre probabilitatea de a aduce de la SA” Drumuri-Străşeni”un utilaj special, care să facă faţă tuturor provocărilor din raion, a spus Alexandru Brînză.

Cu privire la rezultatele monitorizării procesului de achiziţii publice a produselor alimentare în instituţiile de învăţămînt, a informat Valeiu Echim, şef al Direcţiei raionale pentru siguranţa alimentelor.

”Includerea specialiştilor de la siguranţa alimentelor în comisiile de achiziţii este binevenită şi necesară”, a subliniat Ludmila Guzun, preşedinta raionului şi a accentuat despre necesitatea examinării la nivel de Consiliu raional a subiectului privind pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru asigurarea unei alimentaţi corecte a copiilor.

S-a mai discutat despre excluderea cazurilor de participare la licitaţie a agenţilor economici care nu sunt autorizaţi sanitar-veterinar şi au o reputaţie compromisă, respectarea regulilor specifice de achziţionare a materiei prime şi a altor produse alimentare de către grădiniţe şi şcoli. S-a propus de a micşora termenul contractelor de livrare pînă la 3 luni (sezonier), ceea ce ar permite stabilirea unui preţ real al produselor, din care ar rezulta şi o calitate mai sporită.

La final de şedinţă, Ion Harea, şeful Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, a subliniat că pînă la 1 decembrie, curent, va fi reformată  Cancelaria de stat a Republicii Moldova, apoi şi Oficiile teritoriale.