Astăzi, 03 noiembrie 2020 , în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni, a avut loc ședinţa comună de lucru a președintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, unii primarii ai unităților administrativ-teritoriale, unii șefi ai instituțiilor medicale şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului.

În legătură cu restricțiile impuse de starea de urgenţă în sănătate publică, ședința a fost divizată în două părți:  o parte din participanți au participat la ora 10.00 (cu șefii instituțiilor medicale) și la ora 11.00 (cu primarii unităților administrativ-teritoriale), conform gestionării domeniilor cu tangență la subiectele supuse examinării, și altor cerințe.

 

În debutul ședinței, președintele raionului, Ghenadi MITRIUC a solicitat raport succint despre situația actuală următoarelor servicii:

  1. Grecu Ruslan, șef adjunct al Inspectoratului de poliție al raionului Ungheni, despre situația criminogenă în raion în decursul lunii;
  2. Postolachi Sergiu, șef interimar al Direcției situații excepționale, despre situațiile excepționale ce au avut loc pe teritoriul raionului în decursul lunii;
  3. Talmaci Sergiu, șef Secție Controlul bolilor transmisibile și managementul urgențelor de sănătate publică.

În cadrul întrunirilor s-au examinat următoarele chestiuni:

1. Cu privire la măsurile întreprinse pentru pregătirea complexului social – economic al raionului pentru activitate în perioada de toamnă – iarnă 2020 – 2021, a informat Vasile Lupu, vicepreședintele raionului;

2. Cu privire la rezultatele anului agricol 2020 și măsurile de pregătire a terenului pentru anul agricol 2021, a informat Viorel Scutaru, Direcţia agricultură şi alimentaţie.

Pe parcursul ședințelor partcipanții au venit cu întrebări și propuneri în contextul subiectelor expuse.

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului