Astăzi, 12 ianuarie 2021, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni, a avut loc ședinţa comună de lucru a președintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate și funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului.

În legătură cu restricțiile impuse de starea de urgenţă în sănătate publică, ședința a fost divizată în două părți:  o parte din participanți au participat la ora 10.00 (șefii serviciilor publice desconcentrate și descentralizate, selectiv) și la ora 11.00 (cu primarii unităților administrativ-teritoriale, șefii instituțiilor medico-sanitare publice), conform gestionării domeniilor cu tangență la subiectele supuse examinării, și altor cerințe.

În debutul ședințelor, președintele raionului, Ghenadi MITRIUC a solicitat raport succint despre situația actuală următoarelor servicii:

  1. Grecu Ruslan, șef adjunct al Inspectoratului de poliție al raionului Ungheni, despre situația criminogenă în raion;
  2. Postolachi Sergiu, șef al Direcției situații excepționale, despre situațiile excepționale ce au avut loc pe teritoriul raionului;
  3. Talmaci Sergiu, șef Secție Controlul bolilor transmisibile și managementul urgențelor de sănătate publică, despre situațiile din domeniul medical în contextul pandemiei Covid 19;
  4. Morari Tatiana, șef adjunct pe probleme medicale, despre situațiile din domeniul medical în contextul pandemiei Covid 19.

În cadrul întrunirilor s-au examinat următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la situația epidemiologică în anul 2020 și prioritățile pentru anul 2021, a informat, Talmaci Sergiu, șef Secție Controlul bolilor transmisibile și managementul urgențelor de sănătate publică;
  2. Cu privire la realizarea Planului pregătirii la protecția civilă a raionului pentru anul 2020 și sarcinile pentru anul 2021, a informat, Sergiu Postolachi, șef al Direcției situații excepționale.

Pe parcursul ședințelor partcipanții au venit cu întrebări și propuneri în contextul subiectelor expuse.

La final de ședințe președintele raionului, dnl Ghenadi MITRIUC a mulțumit pentru colaborare, dorindu-le multă sănătate tuturor.

 

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului