Astăzi, 06.08.2019, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ședința comună de lucru a președintelui raionului și a șefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu șefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii unităților administrativ –teritoriale de nivelul unu, șefii instituțiilor medico-sanitare publice și funcționarii din Aparatul președintelui raionului.

În ordinea de zi au fost expuse următoarele chestiuni:

1.Cu privire la realizarea pentru anul 2018 a Planului de acțiuni privind implementarea  Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021.

2.Cu privire la realizarea Planului de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii  Ambrozia pentru anii 2019-2024.

3. Informații generale despre Zona Economică  Liberă  ,, Ungheni-Business”: facilități, rezultate, proiecte de succes.