Tradițional, la început de lună, președintele raionului, Ghenadi MITRIUC se convoacă în ședință cu şeful Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, cu șefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii unităților administrativ – teritoriale de nivelul unu, șefii instituțiilor medico-sanitare publice și șefi ai instituțiilor din raion.

În context, astăzi, 04 octombrie s-au întrunit în ședință comună, cu examinarea a 3 chestiuni din ordinea de zi.

Înainte de a trece la ordinea de zi, președintele a solicitat raport succint despre situația actuală și în decursul lunii precedente următoarelor servicii:

1. Popovici Vladimir – director al Instituției Medicale Sanitară Publică Spitalul Raional Ungheni;

2. Talmaci Sergiu, șef Secție Controlul bolilor transmisibile și managementul urgențelor de sănătate public;

3. Belbas Oleg – șef al IMSP Centrul de Sănătate Ungheni;

4. Grecu Ruslan – șef adjunct al Inspectoratului de Poliție a raionului Ungheni;

5. Postolachi Sergiu – șef al Direcției situații excepționale.

În ordinea de zi a ședinței au fost expuse și raportate următoarele chestiuni:

1. Cu privire la activitatea Inspecției pentru Protecția Mediului Ungheni în 9 luni ale anului 2022

2. Cu privire la realizarea Planului de asigurare a populației cu lemne de foc pentru sezonul rece

3. Cu privire la executarea Deciziei Consiliului raional nr. 5/3 din 28.07.2022 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind intensificarea procesului de vaccinare a populației raionului Ungheni.

Pe parcursul ședinței participanții au venit cu întrebări și propuneri în contextul subiectelor expuse.

Autor: Casian Ilinca, specialist principal, Aparatul președintelui raionului