Astăzi, 08 septembrie 2020 a avut loc ședinţa comună de lucru a președintelui raionului și a șefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu unele servicii publice descentralizate, desconcentrate, primarii unităților administrativ-teritoriale de nivelul unu, șefii instituțiilor medico-sanitare publice şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului.

La ora 10:00 au raportat succint despre situația actuală în domeniul în care activează:

1. Gavrilița Victor – inspector – șef al Inspectoratului de Poliție a raionului Ungheni;

2. Ciumac Andrian – șef interimar al Direcției situații excepționale;

3. Talmaci Sergiu – șef Secție controlul bolilor transmisibile și managementul urgențelor de sănătate publică, Direcția Centrul de sănătate publică Ungheni;

Subiectele aflate pe ordinea de zi a şedinţei :

1. Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ către începutul anului școlar 2020 – 2021 și rezultatele procesului instructiv-educativ al anului școlar 2019 – 2020, a raportat Iulia Pancu, șefa Direcției educație;

2. Cu privire la modificarea unor acte normative în domeniul protecției copilului, a raportat Marina Croitoru, șefa Secției protecție a familiei și copilului, direcția generală asistență socială și protecție a familiei.

La ora 11:00 au raportat succint despre situația actuală în domeniul în care activează:

1. Andrei Alexeev – director al IMSP Spitalul raional Ungheni;

2. Lilia Scurtu – șef al IMSP Centrul de sănătate Ungheni;

Subiectul aflat pe ordinea de zi a şedinţei :

Cu privire la realizarea în anul 2019 a Fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală a instituțiilor medico-sanitare publice din raion, a raportat Belbas Oleg, director al Agenției Teritoriale Vest a Companiei de Asigurări în medicină.

La finalul ambelor întruniri s-au discutat diverse probleme și s-au propus soluții.