Astăzi, 06 octombrie 2020 , în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni, a avut loc ședinţa comună de lucru a președintelui raionului și a șefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu unele servicii publice descentralizate, desconcentrate, primarii unităților administrativ-teritoriale de nivelul unu, șefii instituțiilor medico-sanitare publice şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului.

La începutul ședinței s- a raportat succint despre situația actuală în  diferite domenii :

1.Alexandr Cornei, șef Direcție Centrul sănătate publică Ungheni, despre situația epidemiologică în raion.

  1. Ruslan Grecu, șef adjunct al Inspectoratului de poliție al raionului Ungheni, despre situația criminogenă în raion în decursul lunii septembrie.
  2. Sergiu Postolachi, șef interimar al Direcției situații excepționale , municipiul Ungheni, despre situațiile excepționale ce au avut loc pe teritoriul raionului în decursul lunii septembrie.

Ordinea de zi a inclus următoarele subiecte:

1.Cu privire la prestarea activităților de interes comunitar de către beneficiarii de ajutor social.

Raportor: Tudor Rădeanu, șef, Direcția generală asistență socială și protecție a familiei

2.Cu privire la activitatea Inspecției pentru protecția mediului Ungheni în nouă luni ale anului 2020.

Raportor:  Vadim Dadus, inspector principal al Inspecției pentru Protecția Mediului Ungheni

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului