Astăzi, 02 iulie 2019, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni s-a desfăşurat ședinţa comună de lucru a vicepreşedinților raionului şi a şefului adjunct al Oficiului teritorial Ungheni (raionul Călărași), Dnl Nicolae Ivas, cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor, șefii instituțiilor medicale şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului.

Pe ordinea de zi au fost expuse următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la realizarea acțiunilor Programului național de dezvoltare a asistenței medicale de urgență pentru anii 2016-2020, pentru perioada 2018-2019;
  2. Cu privire la activitatea Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate;
  3. Cu privire la pregătirea tehnicii agricole pentru recoltarea culturilor cerealiere de prima grupă în anul 2019.