Astăzi, 23 aprilie 2021, în cadrul  Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ședința Consiliului Administrativ al IMSP Spitalul Raional Ungheni .

Ordinea de zi a inclus 6 subiecte:

1.Examinarea devizului de cheltuieli și venituri efectuat în baza contractului de prestare a serviciilor medicale dintre IMSP Spitalul Raional Ungheni și Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru anul 2021.

2.Aprobarea includerii  în devizul de venituri și cheltuieli și procurării dispozitivelor medicale, utilajului (care se atribuie la fondurile fixe) pentru anul de gestiune 2021.

3.Aprobarea Planului de achiziții pentru anul 2021.

4.Înaintarea spre aprobare de către SR Ungheni a nomenclatorului instituției.

5.Înaintarea spre aprobare a modificărilor temporare la statele de personal pentru anul 2021.

6.Solicitare privind permisiunea oferirii  în chirie a concentralizatoarelor de oxigen.

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului