Astăzi a avut la Şedinţa Consiliului Administrativ al IMSP SR Ungheni nr. 3, cu următoarea ordine de zi:

1.    Necesitatea pregătirii IMSP Spitalul Raional Ungheni către acreditare.

2.    Cu privire la necesitatea alocării surselor financiare pentru finisarea pregătirii instituţiei către acreditare.

3.    Cu privire la activitatea instituţiei în condiţii noi de finanţare.

4.    Cu privire la activitatea filialelor Corneşti şi Sculeni.

5.    Cu privire la solicitarea de trecere de la balanţa instituţiei a cazangeriei de alimentare cu agent termic.

La şedinţă au fost prezenţi membrii Consiliului de administrare, preşedinte Petru Gherasimov, vicepreşedintele raionului Ungheni, doamna Ludmila Guzun, preşedintele raionului Ungheni, iar prezentarea a fost efectuată de către directorul Spitalului Raional Ungheni, dna Lidia Crăciun.

La spusele dnei director, în legătură cu pregătirea instituţiei către acreditare în anul curent 2015, în baza strategieid e dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni, pentru modernizarea sectorului spitalicesc, în prezent derulează lucrări de reparaţie a mai multor blocrui şi secţii din cadrul spitalului.Ţinem să menţionăm că, pe parcursul anului 2015, fondatorului Spitalului Raional, Consiliul Raional Ungheni a alocat pentru lucrări de reparaţie capitală a blocului patomorfologic – 401 mii lei, imagistica – 200 mii lei, alimentarea donatorilor de sînge – 10 mii lei, iniţierea şi susţinerea tinerilor specialişti – 36 mii lei, contribuţie semnificativă la construcţia ascensorului în blocul hirurgical – 499 mii lei. Cu un total de 1mln 146 lei pentru anul 2015, Consiliul raional Ungheni susţine modernizarea şi funcţionarea Instituţiei medicale din raion la un nivel înalt.

Semnificative sunt la fel şi alocările din anii precedenţi, astfel: 2011- 800 mii lei, 2012 – 720 mii lei, 2013 – 651 mii lei, 2014 – 1mln 107 mii lei.

Rolul instituţiei medicale la dezvoltarea socio-economică a raionului este unul semnificativ. Din acest motiv, Consiliul raional Ungheni va sprijini şi va oferi suportul necesar pentru ca această instituţiei să funcţioneze la cel mai înalt nivel. O diferenţă enormă este deja vizibilă pe parcursul a ultimilor ani. În acest sens, ţinem să aducem sincere mulţumiri conducerii Spitalului raional Ungheni, dnei Lidia Crăciun pentru un management reuşit, dar şi fiecărui medic şi asistent medical în parte pentru munca enormă depusă zi de zi pentru fiece pacient în parte.