Astăzi, 23 decembrie 2020, dna Tatiana Lazar vicepreședinta raionului  a participat  la  ședința Consiliului consultativ al Direcției Educație.

Ordinea de zi a inclus câteva subiecte:

1.Cu privire la nivelul și calitatea dotării instituțiilor de învățământ cu TIC în vederea eficientizării realizării curriculumului la educația timpurie și la disciplinele școlare.

Raportori: Maria Filimon, metodist principal

Boris Baranețchi, metodist superior

  1. Cu privire la gradul de manifestare și dezvoltare a competențelor digitale la cadrele didactice de la disciplinele școlare: Matematica, Chimia, Biologia.

Raportori:  Nicolae Brașoveanu, metodist principal

Vadim Beschieru, metodist principal

3.Rezultatele monitorizării procesului incluziunii copiilor cu CES/PEI, a activității centrelor de resurse pentru educația incluzivă, cadrelor didactice de sprijin în instituțiile de educație timpurie.

Raportor: Livica Cațer, șefa Centrului raional de resurse pentru educația incluzivă

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului