În sala de conferințe a Consiliului raional Ungheni, astăzi, 12 mai s-a desfășurat ședința Consiliului consultativ al Direcției educație.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost expuse următoarele subiecte:

  • Gradul de formare a comportamentelor și a atitudinilor prin intermediul evaluării produselor la disciplina Educația pentru societate;

  • Formarea și dezvoltarea competențelor de literație la disciplinele școlare din aria curriculară ,,Matematică și științe”;

  • Evaluarea nivelului formării competenței de citit-scris în învățământul primar;

  • Utilizarea noilor tehnologii ale informației și comunicării în învățământul primar;

  • Cu privire la verificarea caietelor elevilor din treapta gimnazială la disciplinele școlare: Limba și Literatura română, Limba rusă, Limbile străine, Matematica.

 

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului