Vicepreședintele  raionului Ungheni doamna Tatiana Lazar a participat astăzi, 12 iunie 2020, în sala de conferințe a Consiliului raional Ungheni la ședința  Consiliul consultativ al Direcției Educație Ungheni.

Ordinea de zi a inclus următoarele chestiuni:

  • Cu privire la implementarea evaluării criteriale prin descriptori la disciplinele: educația tehnologică, educația fizică, educația muzicală, educația plastică, educația pentru sănătate . (Raportori : Serghei Frîniuc, metodist, Veronica Poia, metodist, Corneliu Prepeliță , specialist principal)
  • Cu privire la rezultatele monitorizării procesului incluziunii copiilor cu cerințe educaționale speciale, planului educațional individualizat, a activității Centrelor de resurse pentru educația incluzivă, cadrelor didactice de sprijin. (Raportor: Livia Cațer, șef al Centrului raional de resurse pentru educația incluzivă)
  • Cu privire la implementarea noilor politici educaționale în instituțiile de educație timpurie. Probleme și soluții.(Raportor : Maria Filimon, metodist principal)

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului