Astăzi, 27 mai, în cadrul Consiliului Raional Ungheni a avut loc ședința Consiliului Director Local al Proiectului ,,Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic ,,M. Eminescu” din mun. Ungheni.
Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de către ADR Centru cu asistența tehnică și financiară a proiectului ,,Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova’’ implementat de GIZ Moldova.
În agenda de lucru a ședinței au fost incluse următoarele subiecte:
1. Prezentarea raportului anual cu privire la implementarea proiectului pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021;
2. Prezentarea raportului trimestrial pentru tr. I al anului 2022;
3. Planul pentru tr. II-III. Lucrări suplimentare/adiționale care necesită a fi efectuate;
4. Subiecte, aspecte pentru discutarea în cadrul Ședințelor CDL; Concluzii.
Autor: Casian Ilinca, specialist principal, Aparatul președintelui raionului