Astăzi, 10 mai, în cadrul Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ședința Consiliului Intercomunitar Comun Ungheni, cu privire la aprobarea planurilor de afaceri ale S.R.L AVE Ungheni, S.R.L. Apă Canal Ungheni

În ordinea de zi au fost incluse și prezentate următoarele subiecte:

  • Prezentarea Legii nr. 17/2023 cu privire la asociațiile de dezvoltare intercomunitară și a modificărilor aferente ale cadrului legal;

  • Prezentarea și aprobarea Planurilor de afaceri a companiilor SRL „AVE Ungheni” și SRL „Apă Canal” Ungheni;

  • Semnarea Contractului de delegare a serviciului public de gestionare a deșeurilor între Primăria municipiului Ungheni și SRL „AVE Ungheni;

  • Sesiune întrebări – răspunsuri / Planificarea activităților de viitor.