La 21 mai, curent, în cadrul Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ședinţa Consiliului Medical Raional Comun pe raionul Ungheni.

Ordinea de zi a inclus următoarele subiecte:

 1. Totalurile activităţii instituţiilor medico-sanitare ale raionului Ungheni în anul 2020;

 2. Asistenţa medicală primară acordată populaţiei raionului Ungheni pe parcursul trimestrului – I,  anul 2020 – 2021 prin prisma principalilor indicatori ai calităţii: Volumul asistenţei medicale acordată populaţiei (situația demografică, vizite, incapacitatea temporară de muncă, cuprinderea populației cu control medical profilactic,  incidența prin tbc, onco etc.);

 3. Situaţia epidemiologică a infecţiei cu coronavirus de tip nou COVID – 19 pe raion pentru anul 2020, trimestru – I, ( situația la zi) anul 2021;

 4. Realizarea Programului Național de Imunizare anti – COVID;

      Realizarea Dispoziției nr.347- d din 14.05.2021 al MSMPS, ,, Cu privire la măsurile de intensificare a procesului de imunizare anti – COVID 19,, ;

 5. Coraportori 2- 3 Centre de Sănătate Autonome din raion cu referire la activitatea medicală pentru anul 2020 și trimestru – I, 2021;

 6. Activitatea Serviciului stomatologic în raionul Ungheni;

 7. Conlucrarea intersectorială a serviciilor medicale pe raion;

 8.Totalurile activităţii Asistenţei Medicală Urgenţă Ungheni, problemele de interacțiune  pe servicii medicale pe raion.

Informaţii:

  1. Realizarea Programului de donare pentru a.2020, I trimestru a.2021.

 

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului